Sherrida Inc.

Shuo Lin

Age 11
Height 59"
Weight 81 lbs.
Size 10/11
Shoe 5