Sherrida Inc.

Shuo Lin

Age 12
Height 59"
Weight 83 lbs.
Size 12/14
Shoe 6