Sherrida Inc.

Zariah James

Age 12
Height 61"
Weight 96 lbs.
Size 14 / XXS
Shoe 7